Marianne Alting Brooijmans

Reiken naar ruimte in de tijd

image.jpeg

ik hou van geschiedenis en verhalen. Mijn collages bewegen zich tussen die werkelijkheid en de fantasie.

Door middel van stapeling van papier en materialen vermengd met verf probeer ik het onzichtbare zichtbaar te maken.

Het  zijn sporen, herinneringen, brokstukken, fragmenten van een tijd.

Littekens van het leven in een gezicht, van een gebouw, gevoeld in de natuur. Ik wil aangeraakt worden door dat leven, verborgen in het tastbare, het zichtbare der dingen.